Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO - informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu z siedzibą: ul. Zakopiańska 59, 34-323 Las, woj. śląskie NIP:553-21-99-335, REGON: 072394336,tel. 733-782-740, e-mail: slemien.gok@gmail.com

  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz  z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod poczty elektronicznej: jszostak@volvox.pl lub pisemnie (na adres siedziby GOK "Jemioła").

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu: wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, czy konkursów, a także organizacją wycieczek, imprez etc.) i innych prawnych obowiązków w tym umownych oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak: wykonanie zawartych przez GOK "Jemioła" umów z podmiotami trzecimi z tym z naszymi partnerami i sponsorami, ustalenie i obrona roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych w tym umownych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  • przez czas wykonywania zadań Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" i innych prawnych obowiązków w tym umownych (przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej) i/lub

  • przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Państwa dane i/lub

  • przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

Państwa dane będą mogły być przez GOK "Jemioła" przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Imieniny

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Skontaktuj się z nami

mail: gok@slemien.pl

tel.: 733-782-740